Vilkår og betingelser

Generelle betingelser

1 – TURER
Når antallet af deltagere ikke overstiger 8 personer, kan der være en kørende guide i stedet for en rejseleder; under alle omstændigheder vil turens forløb være uændret.
Reservationer er afhængig af plads og tilgængelighed af sprog. Under vores ture kan vores officielle guider og ledsagende tjenester udføres på forskellige sprog.

2 – MØDESTED
Du bedes planlægge at ankomme til LOVETROTTER-mødestedet mindst 20 minutter før turens afgang.
Der ydes ingen tilbagebetaling til de kunder, der ikke møder op på mødestedet på det fastsatte tidspunkt, eller til kunder, der mister kontakten med guiden, eller til kunder, der ikke gennemfører turen.

3 – RESERVATIONER VIA VORES WEBSTED
Enhver service, der er reserveret via vores websted www.ciaoflorence.it, kan annulleres uden beregning mindst 48 timer før servicens start.
Hvis din reservation ikke afbestilles 48 timer i forvejen, vil dit kort blive fuldt ud trukket.
Hvis du betaler via Paypal, vil hele beløbet blive opkrævet i forbindelse med reservationen – hvis du beslutter dig for at annullere din reservation mindst 48 timer før den faktiske dato for servicen, vil du få hele beløbet refunderet.

4 – AFBESTILLINGSREGLER
For at undgå bøder for aflysninger af udflugtsreservationer skal aflysninger meddeles til rejsearrangøren mindst 2 dage før den planlagte udflugtsdato.
Der er ingen tilbagebetaling mulig for aflysninger, der foretages mindre end 2 dage før den reserverede udflugtsdato.

5 – REJSEARRANGØRENS AFBESTILLING
Hvis rejsearrangøren af en eller anden grund aflyser udflugten, har kunden ret til at kræve tilbagebetaling, men kun svarende til det allerede betalte beløb..
I tilfælde af force majeure (strejker, vejforhold, vejrforhold…) kan LOVETROTTER ændre rejseplanen med alternative løsninger, der bevarer servicens varighed og kvalitet.

6 – TVISTER
Enhver klage fra kunden skal meddeles skriftligt til rejsearrangørens personale inden for og senest 10 arbejdsdage efter rejsedatoen. Klager eller tvister, som ikke kan løses uformelt mellem kunden og rejsearrangøren, skal indbringes for Rom-domstolen.

Generelle betingelser Generali

1 – TURER
I tilfælde hvor antallet af deltagere er mindre end 8, kan der være en autist eller en ledsager til stede; dog vil programmet for turen ikke blive ændret.
Le prenotazioni sono soggette alla disponibilità di posti sul bus. Under udflugterne kan vores professionelle guider og vores ledsagere hjælpe dig på mere end ét sprog.

2 – KONTAKTPUNKT
Si consiglia di presentarsi al punto d’incontro della LOVETROTTER per lo meno 20 minuti prima della partenza del tour.
Non sarà concesso il rimborso ai clienti che non si presentano al punto d’incontro all’orario stabilito o ai clienti che perdono il contatto con la guida durante il tour e che quindi non completano l’escursione.

3 – UDBUDSREJSER VIA VORES HJEMMESIDE
Qualsiasiasi servizio prenotato attraverso il nostro sito www.vineblisstrip.com è cancellabile gratuitamente entro 48 ore dalla data di effettuazione di ciascun servizio. Alla scadenza delle 48 ore verrà prelevato dalla carta di credito inserita l’importo totale del servizio.
I tilfælde hvor betalingen af tjenesterne sker via Paypal, vil den første import blive indbetalt i samme øjeblik som betalingen – hvis de efterfølgende tjenester bliver annulleret inden for 48 minutter efter udbetalingen af den første købte tjeneste, vil den første import blive tilbagebetalt.

4 – POLITICA DI CANCELLAZIONE
For at undgå at blive straffet for annullering af en forhåndstilmelding af en udflugt skal dette meddeles til rejsearrangøren senest 2 dage før de stabile data for turen.
Der ydes ikke nogen godtgørelse for aflysninger, der foretages mindre end 2 dage i forvejen i forhold til de stabile data for turen.

5 – CANCELLAZIONE AD OPERA DEL TOUR OPERATOR
Når rejsearrangøren af en eller anden grund annullerer rejsen, har kunden ret til en godtgørelse svarende til den betalte pris.
In caso di atti di forza maggiore (scioperi, condizioni della strada, maltempo) la LOVETROTTER potrebbe modificare l’itinerario con soluzioni alternative, mantenendo la durata e la qualità del servizio.

6 – TVIST
Qualsiasi lamentela da parte del cliente deve essere comunicata al personale del Tour Operator scrivendo entro e non oltre 10 giorni lavorativi. Le lamentele che non possono essere risolte amichevolmente dovranno essere gestite dal Tribunale di Roma.